کارشناسی ارشد حسابداری

«خدایا، چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم دانست.»

منابع دکتری حسابداری


1-هر دانشگاه امتحان دکترا را جداگانه برگزار می کندو بنابراین باید از ابتدا استراتژی دانشجو برای انتخاب دانشگاه معلوم باشد.

2-امتحان دکترا منوط به گذراندن پیش نیاز زبان است که معمولا در سطحی بایین تر از تافل (بدون نوشتن و گوش دادن) در بهمن و اسفند هر سال برگزار می شود.

3- دانشگاه تربیت مدرس هر 4 ماه این امتحان را برگزار می کند که می توان پیش از اسفند نیز اقدام نمود.

4- امتحان دکترا معمولا در اردیبهشت هر سال برگزار و نتایج ان در اواسط تیر اعلام می گردد .

 

منابع پیشنهادی برای آزمون دکترای حسابداری دانشگاه تهران 1387

قبل از مطالعه منابع پیشنهادی لطفا به نکات زیر توجه بفرمایید:


1.      منابع زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارند و بر اساس تجزبیات گذشته تنظیم شده اند، بنابراین هیچ تضمینی نیست که سوالات حتما از این منابع باشند.


2.      این فهرست بر اساس این دیدگاه تنظیم شده که با صرف هر مقدار زمان بتواند حداکثر بازدهی ممکن را نصیب داوطلب کند و بنابراین ملاکهای اثربخشی و کارایی در تنظیم فهرست به طور کامل رعایت شده اند تا وقت داوطلب هدر نرود


3.      و در نهایت اینکه، لطفا این فهرست را در اختیار دیگران هم قرار بدهید.


    تئوری حسابداری


1.      یکی از دو منبع زیر:


1)     کتاب تئوری حسابداری Wolk (ترجمه هم شده) تا پایان فصل 11(+فصل 14،فصل 3 حذف)


2)     کتاب تئوری حسابداری Schroeder تا پایان فصل 7(+قصل 12(مالیات))، اسلایدهای کتاب فوق بسیار خوب هستند و به جای مطالعه کتاب می توان از آنها استفاده کرد.


2.      تئوری حسابداری بلکویی ترجمه دکتر پارساییان فصلهای 14-12-10-9-6-5-3.


3.      تئوری حسابداری هندریکسن ترجمه دکتر پارساییان(در دو جلد) فصلهای 23-22-21-20-12-10-8-7-6-1.


4.      جزوه های تئوری دکتر ثقفی (در صورت در دسترس بودن)


5.      منبع کمکی:اسلایدهای کتاب تئوری Deegan
    حسابداری مدیریت(نکته: 75درصد سوالات دوره قبل مساله بودند.)


1.      کتاب حسابداری صنعتی دکتر اعتمادی و سیدرضا سیدنژاد فهیم(انتشارات سنجش تکمیلی)


2.      اسلایدهای کتاب حسابداری مدیریت Hansen (فقط اسلاید)


3.      تسلط روی مباحث قیمت گذاری انتقالی و هزینه یابی تفاضلی


4.      منابع کمکی


1)     حسابداری مدیریت(دکتر شباهنگ-سازمان حسابرسی)


2)     حسابداری بهای تمام شده 3(دکتر نوروش و دکتر مشایخی)
    حسابرسی


1.      جزوه حسابرسی دکتر حساس یگانه


2.      جزوه حسابرسی دکتر کاوه مهرانی


3.      کتاب حسابرسی آرنز ترجمه دکتر پارساییان(فقط جلد اول: به استثنای فصلهای 11 و 5 و 4).اسلایدهای کتاب آرنز هم بسیار خوب هستند و به جای کتاب قابل استفاده هستند.


4.      در صورت داشتن وقت و حوصله، فصلهای 9 و 10(نمونه گیری) از کتاب حسابرسی 1 دکتر نوروش


5.      کتاب تستهای حسابرسی، سازمان حسابرسی(می تواند به عنوان منبع کمکی بسیار مفید باشد)


    زبان


1.      برای زبان منبع خاصی وجود ندارد، اما مطالعه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سالهای گذشته می تواند مفید باشد(در دوره گذشته نیمی از سوالات زبان به صورت تستی بودند و نیمی هم به صورت ترجمه در قالب دو متن کوتاه)
    حسابداری دولتی


1.      مقالات دکتر باباجانی(دکتر باباجانی مقالات زیادی دارد، حدود 10 مقاله از مقالات او برای آزمون مفید هستند)


2.      فصلهای 1 و 2و 9 از کتاب حسابداری دولتی دکتر باباجانی(انتشارات دانشگاه علامه)


3.      تسلط روی مباحث مربوط به GASB34 و مفهوم مسوولیت پاسخگویی


4.      جزوه و رئوس مطالب ارائه شده در کلاس دکتر مشایخی هم می تواند مفید باشد.


    مدیریت مالی


1.      کتاب مدیریت مالی دکنر تهرانی(جلد مشکی) که شامل خلاصه درس و تست است.


2.      کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه دکتر تهرانی و عسگر نوربخش(استفاده از اسلایدهای این کتاب انگلیسی قویا توصیه می شود)


3.      جزوه دکتر تهرانی(جزوه تصمیم گیری در مسائل مالی کارشناسی ارشد)


4.      تسلط روی مبحث Option و مفاهیم بازار کارا


5.      منبع کمکی:کتاب تئوری نوین سرمایه گذاری هاگن ترجمه دکتر پارساییان(فقط برخی فصول)


    آمار و روش تحقیق


1.      کتاب آمار و احتمال رنجبران و یا کتاب 2 جلدی دکتر عادل آذر(احتمالا فقط جلد دوم و آن هم تا آخر رگرسیون چند متغیره)


2.      روش تحقیق: کتاب روش تحقیق دکتر بازرگان و یا جزوه کارشناسی ارشد دکتر بازرگان(البته این منبع کاملا احتمالی است)


3.      روش تحقیق:شاید از کتاب اوماسکاران  یا جزوه روش تحقیق دکتر کتوه مهرانی هم سوال بیاید(اصلا معلوم نیست).

 

* منابع پیشنهادی آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد

تئوریهای حسابداری

کتاب تئوری حسابداری ۲ جلدی دکتر شباهنگ انتشارات سازمان حسابرسی

حسابداری مدیریت

کتاب حسابداری مدیریت دکتر شباهنگ و مقاله هایی در خصوص روشهای نوین هزینه یابی منتشر شده در مجلات حسابدار / حسابرس / بررسیهای حسابداری

مدیریت مالی

کتاب مدیریت مالی و کتاب تستهای مدیریت مالی دکتر رهنما و...

حسابرسی

کتاب حسابرسی ۲ جلدی سازمان حسابرسی و کتاب حسابرسی عملیاتی سازمان حسارسی و مجموعه مقاله هایی در خصوص حسابرسی ریسک و حسابرسی سیستم های کامپیوتری و گزارشگری جدید استاندارد شماره ۵۸ منتشر شده در مجلات حسابدار / حسابرس و بررسیهای حسابداری و مجموعه مقالات حسابرس

آمار

کتاب آمار دکتر مدنی منتشر شده دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

روش تحقیق

کتاب روش تحقیق دکتر دلاور

اطلاعاتی در خصوص آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد سال 1386

اکثریت سوالات درس تئوری حسابداری از کتاب تئوری حسابداری جلد اول دکتر شباهنگ بود. سوالات درس حسابداری مدیریت منبع خاصی نداشت فقط بایستی به مقالاتی که در خصوص مباحث نوین حسابداری مدیریت مربوط میشد مسلط می بودید. سوالات حسابرسی از کتابهای حسابرسی  جلد ۱و۲  سازمان حسابرسی بود . سوالات درس مدیریت مالی هم از کتاب خاصی نبود ولی اگر مقالاتی در مورد مباحث نوین مدیریت مالی مطالعه میکردید میتوانستید به این سوالات پاسخ دهید . برای درس روش تحقیق باید کتاب روش تحقیق دکتر دلاور را مطالعه میکردید و برای درس آمار نیز مطالعه کتاب استنتاج آماری دکتر مدنی منبع مفیدی بود.

 

 

منابع دکترای حسابداری در دانشگاه های کشور

نام درس

دانشگاه آزاد

دانشگاه شیراز

دانشگاه تهران(تشریحی)

دانشگاه علامه(تستی برگزار می شود) توضیح:امسال امتحان علامه عمدتا تستی و بخشی نیز تشریحی بود

دانشگاه تربیت مدرس(تشریحی)

تئوری حسابداری

تئوری حسابداری دکتر شباهنگ جلد اول و دوم. انتشارات سازمان حسابرسی

هندریکسن و برادا

۱-هندریکسون-کلیه فصول با تاکید بر دو فصل مالیات و طرح های بازنشستگی

*ترجمه دکتر پارساییان در بازار است

۱-هندریکسون-تمامی فصول

*۲-بلکویی-کلیه فصول

۳-واتز و زیزمرمن-۴ فصل اول

*ترجه دکتر پارساییان در بازار است

۱-هندریکسون-کلیه فصول

۲-تئوری حسابداری-دکتر آقایی

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت دکتر شباهنگ به همراه مطالعه تکنیکهای نوین در حسابداری مدیریت شامل هزینه یابی کیفیت. هزینه یابی بر مبنای فعالیت .زنجیره ارزش.ارزیابی متوازن.تولید به موقع.هزینه یابی معکوس.مدیریت بر مبنای فعالیت.تئوری محدودیتها(مروری بر مجلات حسابرس و حسابدار و مقالات چاپ شده در این زمینه ها در آن توصیه می شود)

هورن گرن و دیگران چاپ 2006 و حسابداری صنعتی2 انتشارات سمت نوشته ی دکتر محمد نمازی

توضیح:به علت علاقه مندی به موضوعات جدید حسابداری مدیریت مانند بهایابی بر مبنای فعالیت زمانی توصیه می شود موضوعات جدید مرور شود

حسابداری صنعتی.با تاکید بر مسائل مدیریتی*-هورن گرن فاستر و داتار

*دو جلد ترجمه دکتر پارساییان و بزرگ اصل در بازار است

توضیح:در دانشگاه تهران عموما دروس حول مسائل جدید حسابداری مدیریت و در ÷اره ای موارد کتاب دکتر شباهنگ می چرخد. اما کتاب هورن گرن این نیاز را بر می آورد.

همان منبع از دانشگاه علامه

مطالعه تستهای کارشناسی ارشد توصیه می شود

همان منبع از دانشگاه علامه

مطالعه منحنی یادگیری رفتار هزینه(رگرسیون) ارزیابی متوازن ای بی سی  و زنجیره ارزش توصیه می شود

حسابرسی

اصول حسابرسی نشریه سازمان حسابرسی جلدهای اول و دوم.حسابرسی عملیاتی

مروری بر استانداردهای حسابرسی نشریه 159 و 120 سازمان

مطالعه مطالب دوره کارشناسی ارشد و معلومات دوره کارشناسی توصیه می شود

۱-مفاهیم بنیادی حسابرسی ترجمه دکتر نیکخواه

۲-استانداردهای حسابرسی نشریه ۱۲۴ سازمان حسابرسی

توضیح:گرچه این مطالب مفید می نماید اما باید دانست که در تهران تاکید زیادی بر کتاب حسابرسی رویکردی یک÷ارچه آرنز می باشد مطالعه آن توصیه می شود

علاوه بر مطالب مندرج در ستون دانشگاه تهران

۱-نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و تحت نظارت ترجه حامی امیر اصلانی سازمان حسابرسی

۲-تستهای کارشناسی ارشد حسابرسی مخصوصا سالهای اخیر

۳- نظارت مشارکتی(‍کورپوریت گاورننس)

۴-حسابرسی عملیاتی(نشریا سازمان ترجه صفار و پوریانسب و مهام)

علاوه بر مطالب مندرج در ستون دانشگاه تهران

۱-فلسفه حسابرسی متز و شرف

چکیده مطالب این کتاب در بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره ۱۰ و ۱۱ موجود است.

روش تحقیق

روش تحقیق در علوم اجتماعی دکتر دلاور

کتاب پژوهش های تجربی در حسابداری دکتر محمد نمازی

توضیح:دکتر نمازی دارای بخش تتمه ای هستند که به ÷یوست کتاب خود ÷وشش می دهند. این منبه به صورت جزوه شکل است که از دانشجویان شیراز قابل دسترسی است

روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر بازرگان

نمی آید

روش تحقیق ترجه دکتر نمازی انتشارات دانشگاه شیراز

حسابداری دولتی

 

نشریات جلد اول و دوم حسابداری دولتی سازمان حسابرسی ترجمه دکتر مهدوی

توضیح:برخلاف انتظارات امسال سوالات شیراز رویکردی علامه ای داشته است. از این رو رجوع کنید به علامه

 

حسابداری دولتی دکتر باباجانی

(جدید)انتشارات دانشگاه علامه

با تاکید بر فصول ۲ و ۹ و بیانیه شماره ۳۴ جی ای اس بی

نمی آید

 

زبان تخصصی

معمولا مهارت در ترجمه متون از انگیسی به فارسی و در پاره ای موارد از فارسی به انگلیسی مد نظر است)

منبع خاصی وجود ندارد

مطالعه متون تخصصی و مقالات علمی توصیه می شود

ترجمه بخشی از مقاله از موارد امتحانی است

علاوه بر ستون دانشگاه تهران تستهای کارشناسی ارشد اخیر توصیه می شود

این مورد تستی برگزار می شود(همانند علامه)

مدیریت مالی

مدیریت سرمایه گذاری دکتر هیبتی.مطالعه منابع دانشگاه های سراسری توصیه می شود

موضوعات مختلفی از قبیل بازارهای کارا نظریه نمایندگی حسابداری منابع انسانی حسابداری اجتماعی در قالب مقالات ارائه میشود.

توضیح: مطالعه منابع مدیریت مالی مقطع کارشناسی توصیه می شود

۱-مدیریت مالی دکتر رضا تهرانی

۲-مدیریت سرمایه گذاری دکتر رضا تهرانی

۱- مدیریت مالی جلد اول و دوم دکتر جهانخانی و پارساییان

۲-مدیریت سرمایه گذاری دکتر جهانخانی و پارساییان

۳-تستهای کتاب دکتر تهرانی توصیه می شود

مطالعه منابع دانشگاه علامه توصیه می شود

آمار و ریاضی

آمار دکتر مدنی(دو جلد که جلد اول آن نشریه سازمان حسابرسی است)

آمار و کاربرد آن در مدیریت انتشارات سمت جلد اول و دوم

۱-فقط کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم دکتر آذر و مومنی

۲-ریاضی نمی آید

علاوه بر منبع دانشگاه تهران

۱-کتاب تستهای آمار و کاربرد آن در مدیریت دکتر آذر و دیگران

۲-تستهای کارشناسی ارشد

ریاضی نمی آید

۱- ریاضی در حد لیسانس

۲-آمار منبع معرفی شده در دانشگاه تهران

این منابع از وبلاگ آقای ناظمی استخراج شده است.

 

* آزمون دکتری حسابداری دانشگاه تهران

1-تئوریهای حسابداری(ضریب3)


2-حسابداری مدیریت(ضریب3)


3-مدیریت مالی(ضریب2)


4-حسابرسی(ضریب3)


5-حسابداری دولتی(ضریب1)


6-زبان تخصصی(ضریب4)

7-آماروروش تحقیق(ضریب2)

لازم به ذکر است است طی صحبتی که اینجانب با جناب آقای تاجیک (رتبه برتر دکترای دانشگاه تهران و علامه) در رابطه با  دروس ، ضرایب و منابع دکترا داشتم جناب آقای تاجیک موارد زیر را پیشنهاد نمودند که به استحضار شما دوستان می رسانم:

تئوری حسابداری ضریب 3-------> احتمالا 4
زبان تخصصی  ضریب 4
مدیریت مالی ضریب 2
حسابداری مدیریت ضریب 3
حسابداری دولتی ضریب 2
ریاضی و آمار و روش تحقیق ضریب 2

منابع پیشنهادی :

حسابداری دولتی : کتاب دکتر باباجانی فصول 1،2و9 – مقالات دکتر باباجانی- جزوه خانم دکتر مشایخی  

 ریاضی آمار و روش تحقیق : اغلب از پرسشنامه سوال می آید.

مدیریت مالی : کتاب و جزوه دکتر تهرانی – مدیریت سرمایه گذاری دکتر جونز- Option ها در مباحث دکتر تهرانی – جزوه دکتر کاوه مهرانی

تئوری حسابداری : خواندن Slide  های جونز – ارنز- بلکویی – هندریکسون – کتاب تئوری دکتر شباهنگ (جلد اول) فصول 4 و 7 دارای بحث های چالشی    

زبان تخصصی : گرامر عمومی زبان مهدی خادم زاده (1100 تست) –منشور تافل (مجموعه سوالات تافل)

حسابداری مدیریت :  هورون گرن (منبع) – جزوات دانشگاه تهران – حسابداری صنعتی دکتر اعتمادی – مباحث سود در سه سطح – Slide  حسابداری مدیریت هانسون (انتشارات ترمه)- مباحث JIT- TQM  هزینه های فرصت و زنجیره ارزش و مقالات چاپ شده در نشریات مختلف

ضمنا از جناب آقای تاجیک  کمال تشکر را دارم .

 

کتاب فلسفه حسابرسی نوشته دکتر یحیی حساس یگانه منتشر شده است.مطالعه این کتاب برای آمادگی درس حسابرسی آزمون دکترا توصیه می شود.

 

با توجه به پیگری های صورت گرفته از طرف دوستان در رابطه با منابع دکترا ،مواردی از طرف این دوستان ذکر گردید که ارائه آنها خالی از لطف نخواهد بود.

دانشگاه علامه طباطبایی


تئوری حسابداری
منابع: بلکویی + زیمرمن + هندریکسن + نشریه113 + استاندارهای حسابداری + مقاله های دکتر ثقفی
بلکویی:فصل های 3-4-5-6-7-9-12-13-14
زیمرمن:4فصل اول
هندریکسن:فصل های5-6-7-8-9-10-11-13-22-23-24


مدیریت مالی و سرمایه گذاری
منابع دقیقا مشخص نیست ولی کتابهای مدیریت مالی معمول و کتاب تستهای مدیریت مالی دکتر تهرانی و هر آنچه که مربوط به دکتر خالقی مقدم, دکتر بت شکن, و دکتر شریعت پناهی است مفید است. علاوه بر آن کتابهایی نظیر کتاب هاگن (ترجمه دکتر پارسائیان و آقای خدارحمی) می تواند کمک کننده باشد.


حسابداری مدیریت
هورنگرن با تاکید بر مباحث جدید روز


آمار و ریاضی
آمار جلد 1 و 2 عادل آذر


حسابرسی
نشریه 121 سازمان حسابرسی  دکتر نیکخواه (مفاهیم بنیادی....)- نشریه 159 خانم والاس – جزوه علامه و استاندارهای حسابرسی – تستهای استانداردهای حسابرسی دکتر مهام و ...- مقالات دکتر یگانه و آقای بنی فاطمی.  البته منابعی نظیر فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه, مقاله های دکتر یگانه, و حسابرسی عملیاتی نیز مفید است.
زبان تخصصی(ضریب3) ترجمه متون مختلف حسابداری

نکاتی جهت آزمون دکترا در دانشگاه علامه

حسابرسی

معمولا این درس وابستگی زیادی به استاد بارز این درس در دانشگاه علامه دارد. معمولا مطالعه کتاب ۱۵۹ سازمان از خانم والاس ترجمه امیراصلانی مفید است.کتاب حجم زیادی ندارد اما به واقع مطالعه آن زمان بیشتری می خواهد. دوم کتاب دکتر حساس یگانه به نام فلسفه حسابرسی که در سال ۸۴ روانه بازار شده است. سوم نشریه ۱۲۰ سازمان به ترجمه دکتر نیکخواه است که مطالعه آن هم خالی از لطف نیست. البته تجربه نشان داده است که معمولا امکان طرح سوال از مجموعه سوالات ارشد نیز وجود دارد. هر چند این موضوع در سال جاری کمرنگ بود. بعضی از نفرات برتر در آزمون امسال مطالعه جزوات درسی دکتر حساس و پایان نامه ایشان(فصل دوم) را مفید می دانند. ضمن آنکه ایشان در سالهای اخیر مقالات متعددی در باب حاکمیت شرکتی نوشته است که می توان در نشریاتی چون حسابدار حسابرس و مطالعات حسابداری ملاحظه نمود.. کلیاتی هم از حسابرسی عملیاتی (۶ ای) مفید می نماید. این درس دارای ۳۰ سوال و با ضریب ۳ می باشد.

زبان

این درس نیز کم و بیش مانند  درس زبان در دوره ارشد است.اما تعداد سوالات این درس ۳۰تا و ضریب آن مانند تئوری ۴ است.معمولا تعدادی از سولات این درس هم از آزمون ارشد سال جاری انتخاب می شود اما در عین حال طراح درس تئوری معمولا طراح درس زبان نیز است(دکتر ثقفی).ضمن آنکه تعدادی از سوالات نیز توسط دکتر پارساییان پیشنهاد می شود. در سالی که بنده در آزمون شرکت کردم تعداردی سوال از مجله بررسی های حسابداری سال ۲۰۰۵ انتخاب شده بود.اما امسال متنی از کتاب هورن گرن ظاهرا ارائه شده است. به هر حال منبع خاصی برای این درس پیشنهاد نمی شود.

مدیریت مالی و سرمایه گذاری

 معمولا مجمعه ۳۰ سوال این درس به دو بخش تقسیم می شود نصف سوالات در مورد مدیریت مالی و مابقی در مورد مدیریت سرمایه گذاری است. تاکنون کتابهای زیادی در این مورد نوشته شده اما من کتابهای دکتر جهانخانی را در مبحث مالی و سرمایه گذاری مبنا می دانم. اما به هر صورت باید اعتراف کنم که در این مورد تحقیق بیشتری نیاز است. ضریب این درس ۳ است.

 

 

دانشگاه تربیت مدرس


تئوری حسابداری( ضریب3)-طراحان سؤال:آقای دکتر آقایی و مدرس یا نوروش
منابع: بلکویی+ ولک+ زیمرمن + هندریکسن + کتاب آقای دکتر آقایی+نشریه113 + استاندارهای حسابداری
بلکویی:فصل های 3-4-5-6-7-9-12-13-14
زیمرمن:4فصل اول
هندریکسن:فصل های5-6-8-9-10-11-13-22-23-24


مدیریت مالی و سرمایه گذاری(ضریب2)_طراح سوال: دکتر اعتمادی- منابع دقیقا مشخص نیست ولی کتابهای مدیریت مالی معمول و کتاب تستهای مدیریت مالی دکتر تهرانی خیلی مفید است.


روش تحقیق(ضریب2)_کتاب آقای دکنر نمازی


حسابداری مدیریت(ضریب3)_طراح سوال: دکتر اعتمادی- هورنگرن با تاکید بر مباحث جدید روز


آمار و ریاضی(ضریب2)_آمار عادل آذر و ریاضی در حد مقدماتی (کارشناسی)


حسابرسی_طراح سوال: دکتر حساس یگانه- نشریه 121 سازمان حسابرسی  دکتر نیکخواه (مفاهیم بنیادی....)- نشریه 159 خانم والاس – جزوه علامه و استاندارهای حسابرسی.  البته منابعی نظیر فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه, مقاله های دکتر یگانه, و حسابرسی عملیاتی نیز مفید است.


زبان تخصصی(ضریب3) ترجمه متون مختلف حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی


حسابداری مدیریت:
کتاب حسابداری مدیریت دکتر شباهنگ – مقالات مربوط به مباحث روز حسابداری مدیریت


تئوری حسابداری:
تئوریهای حسابداری دکتر شباهنگ 1و2 – مقالات مربوط به تئو.ری حسابداری دکتر شباهنگ (چاپ شده در حسابرس , مجموعه مقالات حسابرس شماره 1تا7- مجله اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد) - تئوری حسابداری هندریکس – نشریه 113سازمان حسابرسی


حسابرسی:
اصول حسابرسی جلد 1و2 سازمان حسابرسی- حسابرسی عملکرد مدیریت – مقالات مربوط به حسابرسی


آمار و روش تحقیق:
آمار عادل آذر و منصور مومنی جلد 1و2- روش تحقیق علی دلاور


مدیریت مالی:
کتاب مدیریت مالی دکتر هیبتی, رهنمای رودپشتی, و نیکومرام- کتاب مدیریت مالی دکتر شباهنگ

 

لیست دروس مورد آزمون و ضرایب مربوطه دکترای مدیریت مالی

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

۳

تئوریهای مالی و مدیریت مالی پیشرفته

۳

بازارها و موسسات مالی

۳

زبان تخصصی

۴

آمار و روش تحقیق

۲

تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی

۳

 

* منابع جدید پیشنهادی آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد

تئوریهای حسابداری 1و2 تالیف دکتر رضا شباهنگ

تئوریهای حسابداری

مقالات مربوط به تئوری حسابداری چاپ شده در مجلات بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، حسابدار ، حسابرس و مجله اقتصاد مدیریت

 

 

تئوری حسابداری تالیف هندریکسون (فصل هایی که در کتاب تئوری دکتر شباهنگ نیست) 

 

حسابداری مدیریت تالیف دکتر رضا شباهنگ نشریه 131 سازمان حسابرسی

حسابداری مدیریت 

 

هزینه یابی هدف تالیف دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

 

 

مقالات مربوط به مباحث  ABC,ABB,ABM, ,BSC,TQM, TOC, Target Costing,،مدیریت هزینه وحاکمیت شرکتی

 

مقالات مربوط به حسابداری مدیریت چاپ شده در مجلات برسیهای حسابداری و حسابرسی ، حسابدار ، حسابرس و مجله اقتصاد مدیریت 

 

حسابرسی مدیریت تالیف دکتر رضا شباهنگ نشریه 98سازمان حسابرسی

حسابرسی 

فلسفه حسابرسی تالیف دکتر حساس یگانه 

 

بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی ترجمه دکتر نیکخواه آزاد نشریه 121سازمان حسابرسی 

 

نقش اقتصادی حسابری در بازارهای آزاد و تحت نظارت ترجمه حامی امیراصلانی نشریه 159سازمان حسابرسی

 

 

حسابرسی داخلی ترجمه عباس ارباب سلیمانی نشریه 174 سازمان حسابرسی 

 

حسابرسی کامپیوتری نشریه 83سازمان حسابرسی

 

 

مقالات و مطالب مربوط به حاکمیت شرکتی ، حسابرسی ریسک 

 

مدیریت مالی راهبردی تالیف دکتر رهنما و دکتر نیکومرام 

مدیریت مالی

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبداوراق بهادارترجمه دکتراسلامی ، دکتر هیبتی و دکتر رهنما

 

 

مبانی مدیریت مالی و مهندسی ریسک تالیف دکتر راعی و سعیدی  

 

مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی تالیف دکتر علی دلاور

روش تحقیق

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1و2 تالیف دکتر عادل آذر و دکتر مومنی

آمار

مطالعه متون تخصصی مربوط به مدیریت مالی ، حسابداری ، حسابرسی و حسابداری مدیریت

زبان تخصصی

+ نوشته شده در  جمعه ۲۷ فروردین۱۳۸۹ساعت ۱۶:۱۲ بعد از ظهر  توسط قنبری  |