X
تبلیغات
کارشناسی ارشد حسابداری - لیست دروس دوره کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناسی ارشد حسابداری

«خدایا، چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم دانست.»

لیست دروس دوره کارشناسی ارشد حسابداری

سیلابس بندرعباس اینه:جمعا 34واحد +4 واحد پایان نامه)

         نیمسال اول

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

تئوری حسابداری (1)

3

اختصاصی

-

2

تحلیل آماری 

2

اختیاری

-

3

روش تحقیق

2

پیش نیاز

-

4

زبان تخصصی

2

پیش نیاز

-

5

اقتصاد مدیریت

3

اختیاری

-

جمع

                                                         12

                                                                نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

حسابداری دولتی پیشرفته

3

اختصاصی

-

2

تئوری حسابداری (2)

3

اختصاصی

تئوری۱

3

حسابرسی پیشرفته

2

اختصاصی

-

4

بررسی موارد خاص در حسابداری

3

اختصاصی

-

جمع

                                                         11

                                                          نیمسال سوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

حسابداری مدیریت

3

اختصاصی

 

2

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

3

پیش نیاز

-

3

مسائل جاری در حسابداری

2

اختصاصی

-

4

تصمیم گیری در مسائل مالی

3

اختصاصی

-

جمع

                                                         11

                                                       نیمسال چهارم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

پایان نامه

4

تتبع و تحقیق

-

جمع

                                                  4


تذکر :

دروس ارائه شده در هر ترم برای مقطع ارشد حسابداری(دانشجویانی که لیسانس همنام= حسابداری دارند):

ترم اول:

تئوری 1: دکتر طالب نیا

اقتصاد مدیریت: آقای نگهداری(دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شیراز)

زبان تخصصی: دکتر وکیلی فرد(مدیر گروه مقطع دکترا و ارشد دانشگاه آزاد واحد جنوب)

روش تحقیق: دکتر زارع

تحلیل آماری: دکتر زارع

ترم دوم:

حسابداری دولتی پیشرفته: دکتر طالب نیا

حسابرسی پیشرفته: دکتر وکیلی فرد

تصمیم گیری در مسائل مالی: دکتر وکیلی فرد

تئوری2: دکتر احدی

ترم سوم:

سیستم های اطلاعاتی حسابداری: دکتر طالب نیا

حسابداری مدیریت: دکتر وکیلی فرد

بررسی موارد خاص در حسابداری: دکتر احدی

مباحث جاری: احتمالا دکتر معین الدین

ترم چهارم:

پایان نامه


نکته: لازم به ذکر است بعضی از اساتید از ترم دوم سال 87 وارد دانشگاه بندرعباس شدند و قبلا اساتید دیگری از سال 85(اولین ورودی) در این واحد بوده اند از قبیل:

دکتر کرباسی یزدی
دکتر نوری فرد
دکتر مرادی
خانم دکتر صلاحی نژاد(یک ترم بودند-ترم 2 سال 87) واقعا استاد خوبی بودند نمره کمتر از 17 نداشت در 2 درس سیستمهای اطلاعاتی و بررسی موارد خاص)

در حال حاضر در رد یا تصویب پروپوزال ها حرف اول و آخر رو جناب دکتر وکیلی فرد میزنند.

مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری بندرعباس: جناب آقای همایون

1-     دانشجو می تواند از نیمسال دوم موضوع پایان نامه خود را به گروه پیشنهاد دهد .

2-     حداقل فاصله زمانی بین تاریخ تصویب پروپوزال تا زمان دفاع می بایست 6 ماه باشد .

۳-هرترمم۸تا۱۴واحد البته می تونید بردارید!

+ نوشته شده در  شنبه 17 بهمن1388ساعت 11:22 قبل از ظهر  توسط قنبری  |