کارشناسی ارشد حسابداری

«خدایا، چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم دانست.»

لیست دروس دوره کارشناسی ارشد حسابداری

سیلابس بندرعباس اینه:جمعا 34واحد +4 واحد پایان نامه)

         نیمسال اول

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

تئوری حسابداری (1)

3

اختصاصی

-

2

تحلیل آماری 

2

اختیاری

-

3

روش تحقیق

2

پیش نیاز

-

4

زبان تخصصی

2

پیش نیاز

-

5

اقتصاد مدیریت

3

اختیاری

-

جمع

                                                         12

                                                                نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

حسابداری دولتی پیشرفته

3

اختصاصی

-

2

تئوری حسابداری (2)

3

اختصاصی

تئوری۱

3

حسابرسی پیشرفته

2

اختصاصی

-

4

بررسی موارد خاص در حسابداری

3

اختصاصی

-

جمع

                                                         11

                                                          نیمسال سوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

حسابداری مدیریت

3

اختصاصی

 

2

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

3

پیش نیاز

-

3

مسائل جاری در حسابداری

2

اختصاصی

-

4

تصمیم گیری در مسائل مالی

3

اختصاصی

-

جمع

                                                         11

                                                       نیمسال چهارم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

پایان نامه

4

تتبع و تحقیق

-

جمع

                                                  4


تذکر :

دروس ارائه شده در هر ترم برای مقطع ارشد حسابداری(دانشجویانی که لیسانس همنام= حسابداری دارند):

ترم اول:

تئوری 1: دکتر طالب نیا

اقتصاد مدیریت: آقای نگهداری(دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شیراز)

زبان تخصصی: دکتر وکیلی فرد(مدیر گروه مقطع دکترا و ارشد دانشگاه آزاد واحد جنوب)

روش تحقیق: دکتر زارع

تحلیل آماری: دکتر زارع

ترم دوم:

حسابداری دولتی پیشرفته: دکتر طالب نیا

حسابرسی پیشرفته: دکتر وکیلی فرد

تصمیم گیری در مسائل مالی: دکتر وکیلی فرد

تئوری2: دکتر احدی

ترم سوم:

سیستم های اطلاعاتی حسابداری: دکتر طالب نیا

حسابداری مدیریت: دکتر وکیلی فرد

بررسی موارد خاص در حسابداری: دکتر احدی

مباحث جاری: احتمالا دکتر معین الدین

ترم چهارم:

پایان نامه


نکته: لازم به ذکر است بعضی از اساتید از ترم دوم سال 87 وارد دانشگاه بندرعباس شدند و قبلا اساتید دیگری از سال 85(اولین ورودی) در این واحد بوده اند از قبیل:

دکتر کرباسی یزدی
دکتر نوری فرد
دکتر مرادی
خانم دکتر صلاحی نژاد(یک ترم بودند-ترم 2 سال 87) واقعا استاد خوبی بودند نمره کمتر از 17 نداشت در 2 درس سیستمهای اطلاعاتی و بررسی موارد خاص)

در حال حاضر در رد یا تصویب پروپوزال ها حرف اول و آخر رو جناب دکتر وکیلی فرد میزنند.

مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری بندرعباس: جناب آقای همایون

1-     دانشجو می تواند از نیمسال دوم موضوع پایان نامه خود را به گروه پیشنهاد دهد .

2-     حداقل فاصله زمانی بین تاریخ تصویب پروپوزال تا زمان دفاع می بایست 6 ماه باشد .

۳-هرترمم۸تا۱۴واحد البته می تونید بردارید!

+ نوشته شده در  شنبه ۱۷ بهمن۱۳۸۸ساعت ۱۱:۲۲ قبل از ظهر  توسط قنبری  |