کارشناسی ارشد حسابداری

«خدایا، چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم دانست.»

لیست دروس کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد

لیست دروس دوره کارشناسی ارشد حسابداری بر اساس نیمسالهای تحصیلی طبق آخرین سرفصل مدیریت کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی .

                                                              نیمسال اول

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

حسابداری دولتی پیشرفته

3

اختصاصی

-

2

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

3

اختیاری

-

3

روش تحقیق

3

پیش نیاز

-

4

زبان تخصصی

2

پیش نیاز

-

جمع

                                                         11

                                                                نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

تئوری حسابداری (1)

3

اختصاصی

-

2

حسابداری مدیریت

3

اختصاصی

-

3

مسائل جاری در حسابداری

2

اختصاصی

-

4

تصمیم گیری در مسائل مالی

3

اختصاصی

-

جمع

                                                         11

                                                          نیمسال سوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

تئوری حسابداری (2)

3

اختصاصی

تئوری حسابداری

2

تحلیل آماری

2

پیش نیاز

-

3

حسابرسی پیشرفته

2

اختصاصی

-

4

بررسی موارد خاص در حسابداری

3

اختصاصی

-

5

پژوهش عملیاتی پیشرفته

3

 

 

جمع

                                                         13

                                                       نیمسال چهارم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

پایان نامه

4

تتبع و تحقیق

-

جمع

                                                  4

تذکر :

1-     دانشجو می تواند از نیمسال دوم موضوع پایان نامه خود را به گروه پیشنهاد دهد .

2-     حداقل فاصله زمانی بین تاریخ تصویب پروپوزال تا زمان دفاع می بایست 6 ماه باشد .

۳-هرترمم۸تا۱۴واحد البته می تونید بردارید!

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۲ شهریور۱۳۸۸ساعت ۴:۶ قبل از ظهر  توسط قنبری  |